บริการชุบเคลือบผิวโลหะ

ชุบนิเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (EN/ELP/Ni-P)

ชุบทอง (Au)

ชุบเงิน (Ag)

ชุบดีบุก (Sn)

ชุบซิงค์ (Zn)

ชุบนิเกิ้ลแบบใช้ไฟฟ้า (Ni)

ชุบนิเกิ้ลดำ (BNi)

ชุบนิเกิ้ลโบรอน (Ni-B)

ชุบนิเกิ้ลเทปร่อน (Nickel/PTFE)

ชุบแบล็คออกไซด์ (BO)

ชุบทองแดง (Cu)

การล้างด้วยกรด & การเคลือบผิว

END USER

ชิ้นส่วนยานยนต์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์/คอมพิวเตอร์

ชิ้นส่วนกล้อง/ปริ้นเตอร์

ชิ้นส่วนอากาศยาน

ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์