Thai Mekki Co., Ltd. (バンコク工場)

Address 113 Bangkradi 8 ,smaedam ,Bangkhuntien Bangkok 10150
TEL02-896-9008

Thai Mekki (2012) Co., Ltd. (チョンブリ工場)

Address 700/676 Moo7 Amatacity Chonburi Phase 6C, Donhuaroh, Mueangchonburi 20000
TEL038-193-244

QR Code for Gooogle Map

QR Code for Gooogle Map