ชุบนิเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (EN/ELP/Ni-P)

 เป็นการชุบนิเกิ้ลที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี โดยไม่ใช้กระแสไฟฟ้า ในกระบวนการการจับตัวของโลหะที่ผิวหน้าวัตถุ เป็นโลหะผสมนิเกิ้ล-ฟอสฟอรัส ที่ผิวเคลือบมีความสม่ำเสมอเท่ากันทั้งชิ้นงาน

ชุบดีบุก (Sn)

เป็นการชุบแบบใช้ไฟฟ้า การชุบดีบุกของเรามีการชุบ 2 แบบ คือ แบบเงา และแบบด้าน ซึ่งการชุบแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันที่เคมี และกระบวนการชุบ การชุบดีบุกเพื่องานด้านไฟฟ้า เช่น ตู้ไฟ สวิทซ์ไฟ ฯลฯ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ และการนำไฟฟ้า

 ชุบซิ้งค์ (Zn)

เป็นการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบซิ้งค์ส่วนใหญ่เป็นการชุบเพื่อความสวยงาม และป้องกันการเกิดสนิม การกัดกร่อนของชิ้นงาน ซึ่งของเราจะเป็นการชุบแบบ Zn ( Cr ³+ ) เป็นสูตร Alkaline โดยปราศจากไซยาไนด์ซึ่งเป็นมลพิษ

ชุบนิเกิ้ลแบบใช้ไฟฟ้า (Ni)

การชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนการชุบนิกเกิลบนชิ้นส่วนโลหะโดยใช้ตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า

ชุบทอง (Au)

การชุบทองเป็นทองคำชนิดแข็ง (Au 99.7%) มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าได้ดี บัดกรีได้ ทนต่อการกัดกร่อน ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน

ชุบเงิน (Ag)

 การชุบเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และเพื่อความสวยงามของผิวโลหะ ซึ้งเงินมึคุณสมบัติเด่นคือ ไม่รวมกับออกซิเจน แต่ไวในการทำปฏิกิริยากับสารประกอบซัลไฟด์ และนำไฟฟ้าได้ดี มีทั้งแบบชุบเงินเงา และชุบเงินด้าน

ชุบนิเกิ้ลดำ (BNi)

 เป็นการชุบโลหะแบบใช้ไฟฟ้า คุณสมบัตินิเกิ้ลดำ ป้องกันการเกิดสนิมที่ชิ้นงาน เพื่อความสวยงาม ใช้เพื่อไม่ให้เกิดการสะท้อนแสงของผิวชิ้นงาน

  ชุบนิเกิ้ลโบรอน (Ni-B)

 ชุบนิเกิ้ลโบรอน ( Ni-B ) เป็นการชุบนิเกิ้ลที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมี โดยไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้า ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดชั้นฟิล์มของโลหะ ผสมนิเกิ้ลโบรอนบนผิวชิ้นงานโลหะ

ชุบนิเกิ้ลเทปร่อน (Nickel/PTFE)

 การชุบนิเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นการชุบที่เติม PTFE เข้าไปในการชุบนิเกิ้ลที่มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง การรวมอนุภาค PTFE บนพื้นผิวที่ชุบช่วยเพิ่มการหล่อลื่น

ชุบทองแดง (Cu)

การชุบทองแดงเป็นการชุบที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากมีการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม และการชุบนั้นค่อนข้างจะสม่ำเสมอแม้ในรูปทรงที่ซับซ้อน

ชุบแบล็คออกไซด์ (BO)

  เป็นการทำให้ผิวโลหะเปลี่ยนเป็น ออกไซด์ของโลหะ ฟิล์มสีดำเกาะติดบนผิวโลหะ การชุบแบล็คออกไซด์เป็นการชุบเพื่อ ความสวยงามเป็นการสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงาน ป้องกันการกัดกร่อน

การล้างด้วยกรด & การเคลือบผิว

เป็นการล้างพื้นผิวด้วยกรด สำหรับกำจัดออกไซด์ออกจากโลหะและจะเป็นฟิล์มบาง ๆ บนพื้นผิวสแตนเลส