×
Home About Services Quality Contact

     ชุบนิเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ( EN/NiP)
 

 เป็นการชุบนิเกิ้ลที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี โดยไม่ใช้กระแสไฟฟ้า ในกระบวนการการจับตัวของโลหะที่ผิวหน้าวัตถุ เป็นโลหะผสมนิเกิ้ล-ฟอสฟอรัส ที่ผิวเคลือบมีความสม่ำเสมอเท่ากันทั้งชิ้นงาน ทุกซอกทุกมุม ชิ้นงานมีความแข็งช่วยป้องกัน การกัดกร่อน เสียดสี ได้ดี

 

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบนิเกิ้ลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบนิเกิ้ลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

ไลน์การชุบ นิเกิ้ลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า